Dati na itong pinapairal sa ating bansa mula pa noong panahon ng mga Kastila. Pagdating naman sa mga Pilipinong naging presidente ng bansa, sa panahon ni Ferdinand Marcos naging popular ang parusang ito.

Sa pagpalit ng administrasyon, sinuspindi ito ni Corazon Aquino, mula hanggang Pagdating sa pamumuno ni Fidel Ramos, muling nanumbalik ang parusang kamatayan sa bansa bago muling itigil noong sa pamumuno ni Gloria Arroyo. Naging papalit-palit ang pagpasa at pagbasura sa kaparusahang ito dahil sa mga isyu ukol sa relihiyon, karapatang pantao, at mga di-inaasahang nangyari, sa loob ng bilibid at sa lipunan, noong pinapairal pa ito.

Ang mga pangulo ng Pilipinas ay may paiba-ibang paniniwala at kinakampihan pagdating sa usaping ito. Sa kasalukuyan, supurtado at nais ibalik ni Pangulong Rodrigo Duterte ang parusang kamatayan bilang suporta sa kanyang adbokasiya laban sa krimen at droga ngunit maraming Pilipino ang hindi sang-ayon sa pagpapanumbalik sa marahas na hustisyang ito. Isa sa pangunahing rason kung bakit ibinasura ang parusang kamatayan ay dahil sa relihiyon.

Tekstong Argumentatibo

Isa pang rason sa pagbasura nito ay ang karapatang pantao na nalalabag dahil sa batas na ito. Sinasabi ng mga nauna at kasalukuyang pangulo na mataas ang lebel ng krimen sa bansa noong hindi na pinapatupad ang parusang kamatayan. Sinasabi nilang nawawalan na ng takot ang mga masasamang loob na gumawa ng krimen dahil sa mababaw na kaparusahan para dito. Iniisip nilang ang pagbabalik ng parusang kamatayan ang sagot sa kanilang problema sa krimen.

Ngunit hindi lahat ng problema ay nadadaan sa dahas kung minsan ay lalo pa lamang nitong napapalala ang sitwasyon. Ang pag-iisip ng solusyon sa ganitong klase ng problema ay dapat sa ugat nito hindi kung kalian natapos na ang krimen ay doon pa lamang kikilos. Ako, kasama na ang karamihan ng mga Pilipino, ay tumututol sa planong pagpapanunumbalik ng parusang kamatayan.

Ang parusang ito ay sumasalamin sa masamang kinahinatnan ng mga tao sa mundo ngayon. Naiiba na ang kanilang paniniwala sa sarili nila. Ang batas na ito ay hindi makatutulong sa problema ng mga tao sa kasalukuyan, maaari lamang itong magdagdag ng komplikasyon sa proseso ng pagkamit ng hustisya. Sa mata ninuman, hindi tama ang ginawa ni Ama, pero tama bang pumatay ng isang menor de edad para sa hustisya? Ang pagsisintensiya ng kamatayan ay isang desisyong hindi nakaatang sa kamay ninuman.

Nasa Diyos lamang ang pagpapasya sa magiging kahihinatnan ng tao.

Death Penalty (Argumento)

Ang isang maling pagdedesisyon ay kapalit ng buhay ng isang tao na kailanman ay hindi na maibabalik. Isang halimbawa nito ay ang nangyari kay Eduardo Agbayani na ginahasa ang kanyang tatlong anak na babae. Sa araw ng pagbitay sa kanya ay sinabi ng tatlong biktima na handa nilang patawarin ang kanilang ama at ipatigil ang pagbitay. Agad itong itinawag ng pangulo noong si Joseph Estrada noong ng hapon ngunit hindi na umabot ang kanyang balita dahil nabitay na ang akusado sa ganap na ng hapon.

Hindi kailanman magiging katanggap-tanggap ang ginawa ni Eduardo. Ngunit, dahilan na lamang sa batas na ito, nawalan na siya ng pagkakataong magawa ang mga ito. Hindi na maibabalik ang mga nakalipas na segundong lumipas. Ang parusang kamatayan ay hindi naiiba sa krimen na ginagawa ng mga masasamang loob ngayon. Hindi ito nalalayo sa paraan na pareho itong nagdudulot ng matinding kapahamakan at kasalanan, hindi lamang sa taong naaagrabyado, kundi pati na rin sa Diyos.

Bilang isang bansang binubuo ng mahigit tatlong-kapat na Kristiyano, kinikilala natin ang mga utos at turo ng ating Bibliya.Martes, Oktubre 9, Sangayon ako! Ito ay isa pa lamang sa mga isyung hindi mabigyan bigyan ng kasagutan ng ating gobyerno. Sa kadahilanang ni-sila ay hindi ma sagot kung ano nga ba naman ang tama? Ang nasa bibliya o ang pagdami ng populasyon sa Pilipinas na nauuwi rin sa kamatayan dahil sa maraming dahilan? Kay raming tanong, kay hirap sagutin.

Post navigation

San ka nga ba papanig sa usaping ito? Sa aking palagay ay ipatupad na ang RH Bill. Hindi dahil hindi ko iginagalang ang bibliya ngunit sa kadahilanang kelangan nalamang natin solusyonan ang problemang ito. Maraming bata ang namamatay araw-araw dahil sa gutom. Kitang kita ng ating mga mata ang mga kawawang batang nagtatrabaho sa murang edad para kumita ng pera.

Maliban pa dito ay ang mga batang nakakalat sa lansangan at gumagamit ng rugby, droga o kung ano pa man. Mas maatim pa nga ba nating Makita ng ating mga mata unti-unting pinapatay ng mga batang ito ang kanilang sarili ng dahil sa kahirapan?

Ako, hindi ko kaya. Mas gugustuhin ko pang hindi nalang sila inilabas ng kanilang mga magulang kung hahayaan lang rin. Ito pagpapakita ng isang responsableng magulang.

Ang pakikipagtalik ay ginagawa ng dalawang magasawa pero hindi naman lahat ng magasawa ay kayang buhayin ang mga supling nila ng dahil sa kahirapan.

Kahrapan ang pangunahing problema sa buong mundo hindi lamang sa Pilipinas, ngunit ito ay hindi parin nasosolusyunan nga kahit sino. Maaaring mayaman ang bansa ngunit may mga tao paring naghihirap. Nariyan na nga ang problema, hindi na dapat pang pagtalunan pa dahil wala rin naman itong patutunguhan at ang kailangan sa problema ay solusyon lamang at wala ng iba. Isa pa rito ang kadahilanang, pilit na pinagtatalunan n gating gobyerno ang isyu tungkol sa RH Bill ngunit marami naman ng gumagamit ng mga condom, pills at iba pang ginagamit sa pagtatalik upang maiwasan ang pagbubuntis.

Nasa tao na rin naman iyon kung gugustuhin nilang gumamit ng mga ito o hindi. Ako ay sang ayon sa RH Bill, ito na lamang ang nakikita kong solusyon sa problema ngating bansa.Halimbawa na ang pagpapaalam sa nangangatwiran upang igiit ang sariling p magulang upang umalis o umuwi nang gabi at pangangatwiran kung bakit sila dapat pumayag; paghingi ng dagdag na baon sa eskuwela, pagyayaya sa kaibigan na gawin ang isang bagay, at kahit pa sa panliligaw o pakilcipagbalikan sa minamahal.

Sa bawat pagkakataong ito ng pangangatwiran, humahanap tayo ng mga ebidensiya at gumagawa ng matibay na argumento upang maging matibay ang pangangatwiran.

Gayundin sa tekstong argumentatibo. Naglalayon itong hikayatin ang mambabasa na ibahin ang kanilang pananaw, tanggapin, o sang-ayunan ang inilalahad na panig, o hikayatin silang kumilos ayon sa ipinararating na argumento. Ano ang Tekstong Argumentatibo?

Ang tekstong argumentatibo ay nakatuon sa layuning manghikayat sa pamamagitan ng pangangatwiran batay sa katotohanan o lohika. Maaari itong tungkol sa pagtatanggol ng manunulat sa kaniyang paksa o panig o pagbibigay ng kasalungat o ibang panig laban sa nauna, gamit ang mga ebidensiya mula sa kaniyang sariling karanasan, nabasa mula sa ibang teksto o akda, mga halimbawa buhat sa kasaysayan, at pananaliksik na susuporta sa kaniyang mga argumento. Pabor sa K Hindi Pabor sa K Dapat lamang na ipatupad ang programang K Sa kabila ng pagiging praktikal ng programang K- dahil ang Pilipinas na lang ang tangin2 bansa sa 12, hindi pa rin ito dapat ipatupad dahil kulang ang Asya na io taon lamang ang panahon ng pag-aaral pamahalaan sa paghahanda.

Walang ginanap na ng basic education; magkakaroon ng pagkakataon pag-aaral kung magiging mabisa ba ito para sa mga ang mahihirap na pumili kung magpapatuloy sa Pilipinong mag-aaral; basta-basta lamang itong kolehiyo o magsisimula nang magtrabaho matapos ipinatupad kung kaya kulang sa pagsasanay ang sumailalim sa K kung sakaling wala na silang mga guro para ituro ang mga asignatura sa bagong pera upang tumuloy sa pag-aaral; at kahit pa hindi kurikulum.

Kulang din ng mga silid-aralan at guro sila nakapag-aral ng kolehiyo, magagawaran pa rin para sa idadagdag na dalawang taon sa pag-aaral, sila ng sertipiko ng kuwalipikasyon upang maka- na patuloy na magdudulot ng hindi kaaya-ayang hanap ng trabaho na kikiialanin maging sa ibang kalagayan sa mga mag-aaral habang nag-aaral; at bansa.

Naiiba ang tekstong argumentatibo sa tekstong nanghihikayat dahil, batay ito sa lohikal na pangangatwiran at suportado ng mga impormasyong hango sa pananaliksik upang mapatunayan ang punto para manaig ang posisyon.

Sa kabilang banda, ang tekstong nanghihikayat naman ay kinakailangang makapanghimok sa pamamagitan ng pag-apela sa damdamin. Tekstong Nanghihikayat Tekstong Argumentatibo Nakabatay sa opinyon Walang pagsasaalang- Nakabatay sa mga totoong ebidensiya alang sa kasalungat na pananaw Nanghihikayat May pagsasaalang-alang sa kasalungat na sa pamamagitan ng apela sa emosyon at pananaw nakabatay ang kredibilidad sa karakter ng Ang panghihikayat ay nakabatay sa nagsasalita, at hindi sa merito ng ebidensiya at katwiran at mga patunay na inilatag katwiran Nakabatay sa Iohika Nakabatay sa emosyon.

Isa sa mga katangiang dapat taglayin ng mabisang tekstong argumentatibo ang pagkakaroon ng pokus sa pamamagitan ng maayos na paghahayag ng tesis nito. Dapat itong nakasaad sa malinaw na pangungusap at napaninindigan sa pamamagitan ng mga ebidensiyang batay sa katotohanan.

Pinakamahalagang elemento ng tekstong argumentatibo ang malinaw na paghahayag ng tesis nito. Nilalagom sa tesis ang posisyon ng may-akda tungkol sa isang usapin na sinusuportahan ng mga ebidensiya na hindi bababa sa tatlong suportang detalye. Ito ang rnagsisilbing argumento ng teksto. May mga pagkakataon na hindi ito tahasang nakahayag bilang isang pangungusap ngunit ipinahihiwatig ng lahat ng suportang pahayag tungkol dito.

halimbawa ng argumento

Tumitibay ang argumento ng isang teksto sa pamamagitan ng mga suportang pahayag na naglalaman ng mga ebidensiya o patunay ng argumento. Ang mga impormasyong ito ay dapat na hango sa katotohanan kung kaya nangangailangan ng masusing pananaliksik para maisulat. Maaari itong mga estatistika, anekdota, mga nabasa sa mga nailimbag na sanggunian, at iba pa. Dapat lang na komprehensibo ang pagtalakay sa bawat ebidensiya at sapat para suportahan ang paghahayag ng tesis.

Ang pagtalakay sa mga ebidensiya ang nagsisilbing katawan ng tekstong argumentatibo kung kaya mahalagang organisado, mapagkakatiwalaan ang sanggunian, at lohikal ang nilalaman nito. Ang mga kasanayan sa pagbasa, na madalas nagagamit kapag nagbabasa ng tekstong argumentatibo ay ang kakayahang matukoy ang pagkakaiba ng opinyon at katotohanan at masuri kung balido o hindi ang ideya o pananaw. Mahalagang kasanayan ng isang manunulat ang pagtukoy sa mga lihis na pangangatwiran ng isang argumento.

Ang lihis na pangangatwiran ay isang estratehiya sa argumento upang malinlang ang katunggali upang hindi makita ang linaw at katotohanan ng isang pahayag. Narito ang listahan ng mgalcaraniwang uri ng Lihis na Pangangatwiran o Fallacy sa Ingles. Argumentum ad Hominem Argumento laban sa karakter - Lihis ang ganitong uri ng pangangatwiran sapagkat nawawalan ng katotohanan ang argumento dahil ang pinagtutuunan ay hindi ang isyu kundi ang kredibilidad ng taong kausap.

Halimbawa: Hindi dapat pinaniniwalaan ang sinasabi ng taong iyan dahil iba ang kaniyang relihiyon at mukha siyang terorista. Bakit ko sasagutin ang alegasyon ng isang abogadong hindi magaling at tatlong beses umulit ng bar exam?

Argumentum ad Baculum Paggamit ng puwersa o pananakot : Halimbawa: Sumanib ka sa aming relihiyon kung hindi ay hindi ka maliligtas at masusunog sa dagat-dagatang apoy. Bata: Bakit ko pa kailangang pag-aralan pati ang mga paksang hindi pa namin tinatalakay? Magulang: Kapag hindi mo yan pinag-aralan, papaluin kita.

Argumentum ad Misericordiam Paghingi ng awa o simpatya Ang pangangatwiran ay hindi nakasalig sa katatagan ng argumento kundi sa awa at simpatya ng kausap. Halimbawa: "Ako ang inyong iboto dahil tulad ninyo ay isa lamang akong anak-mahirap.By using this site, you consent to the use of cookies. You can refuse to use cookies by setting the necessary parameters in your browser.

Previous Next. Filipino Answers: 1. Answer from: candace Another question on Filipino. Translate this from english to tagalog: "life is a river. Pampanitikan ng matanda, kotse, kapatid, inom, pulis, bata, sigarilyo,guardia, nanay, at ligo. Bakit sinasabing ang pagsulat ng menu ay isang anyo ng komunikasyong teknikal El flibusterismo kabanata Si basilio ay estudyante ng Bakit maanghit si fredner? What is the rissing action of the story ibong adarna sentences Write the meaning of paglililo Ano ang mga kagamitan ng puno ng niyog A gas measure ml at 1.

Simula sa flourante at laura saknong What was the purpose of the Cultural Revolution? What actually happened during the Cultural Revolution? Ang mga palamuti sa bahay ni quiroga ay galing sa vienna canton at Pagkakapareho ng noon at ngayun Good news about philipines Magbigay ng mga halimbawa ng kathang isip at di kathang isip Is there an issue similar to one presented here in the plilippines about obama story Kailan ba natin dapat iwanan ang kamusmusan?

Ano ang ibig sabihin ng ang pilipinas ay tunay na lupain ng panukala Ano ang naging tugon ni Ibarra sa ginawang paghahamak ni padre damaso sa kanya?

More questions: Filipino Another questions. Questions on the website: Search now. Log in Forgot your password? Join now Forgot your password? You are registered.Pagpapakamatay Latin suicidiummula sa sui caedere"patayin ang sarili" ay pagkilos ng sinasadyang pagsasagawa ng sariling ikamamatay.

Ang pagpapakamatay ay madalas na ginagawa dahil sa kawalan ng pag-asaang sanhi nito ay madalas na inuugnay sa mental disorder o sakit sa isipan tulad ng depresyonbipolar disorderschizophreniapagkalulong sa alak, o pagkalulon sa droga.

Kasama sa mga pagsisikap para maiwasan ang pagpapakamatay ang paglilimita ng pagkakaroon ng baril, paggamot sa mga pangkaisipang karamdaman at pagkakalulong sa droga, at pagpapahusay ng pag-unlad ng ekonomiya. Ang pinaka-karaniwang pamamaraang ginagamit sa pagpapakamatay ay nag-iiba ayon sa bansa at bahagyang nauugnay sa pagkakaroon nito. Kasama sa mga karaniwang pamamaraan ang: pagbigtipag-inom ng pestisidiyoat mga baril. Ang humigit-kumulang nahanggang sa isang milyong tao ang namamatay sa pamamagitan ng pagpapakamatay taun-taon, na siyang dahilan kaya ito ang ika sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay sa buong mundo.

Ang mga pananaw sa pagpapakamatay ay naiimpluwensiyahan ng malawak na mga kasalukuyang paksa tulad ng relihiyon, dangalat ang kahulugan ng buhay. Ang mga relihiyong nag-uugat kay Abraham ang nagtuturing sa pagpapakamatay ayon sa tradisyon na isang kasalanan sa Diyos dahil sa paniniwala sa kabanalan ng buhay.

Noong panahon ng samurai sa Japan, ang seppuku ay iginagalang noon bilang alay ng para sa kabiguan o bilang isang anyo ng protesta. Ang Satina isa na ngayong ipinagbabawal ng batas na kaugalian ng Hindu sa paglilibing, ang nag-uutos sa biyuda na pagkitil sa sarili bilang alay ng kanyang sarili sa funeral pyre o pagsunog ng bangkay ng kanyang asawa bilang paghatid sa huling hantungan, nang kusa o sa pagpuwersa ng pamilya o ng lipunan.

Ang pagpapakamatay o pagsubok ng pagpapakamatay, na dating krimeng pinaparusahan, ay hindi na sa karamihan ng mga bansa sa Kanluran.

halimbawa ng argumento

Ito ay nananatiling isang kasalanang kriminal sa karamihan ng mga bansang Islam. Sa ika at ika siglo, ang pagpapakamatay sa isang anyo ng pagkitil sa sarili bilang alay ay ginagawa bilang isang pamamaraan ng pagprotesta, at ang kamikaze at mga suicide bombing o pagpapakamatay sa pagpapasabog ay isinasagawa bilang isang militar o teroristang taktika. Ang pagpapakamatay, na kilala rin bilang isang matagumpay na pagkitil sa sarili, ay "hakbang na pagkitil ng sariling buhay". Kasama sa mga bagay na nakakaapekto sa panganib ng pagpapakamatay ang karamdaman sa kaisipanpagkalulong sa drogakalagayang sikolohikal, kultura, mga sitwasyon sa pamilya at lipunan, at mga genetic.

Ang kasaysayan ng nakalipas na pagsubok na magpakamatay ang pinakamalaking palatandaan ng malamang na pagsasakatuparan ng pagpapakamatay. Ang pag-abuso sa droga o alak ang ikalawang pinaka-karaniwang salik ng panganib para sa pagpapakamatay pagkatapos ng malubhang depresyon at bipolar disorder.

Ang pagkalulong sa cocaine at mga methamphetamine ay may mataas na kaugnayan sa pagpapakamatay. Ang problema sa pagsugal ay nauugnay sa pinatinding imahinasyon ng pagpapakamatay at mga pagsubok nito kumpara sa pangkalahatang populasyon.

May kaugnayan sa pagitan ng posibilidad na magpakamatay at mga problema sa pisikal na kalusugan kasama ang: [24] hindi gumagaling na pananakit[39] pinsala sa utak sanhi ng bagay na tumama sa ulo traumatic brain injury[40] kanser, [41] mga sumasailalim sa hemodialysisHIVsystemic lupus erythematosusang ilan lamang dito. Sa mga taong may mahigit sa isang medikal na kondisyon, ang panganib ay partikular na mataas. Sa Japan, ang mga problema sa kalusugan ay nakalista bilang pangunahing dahilan sa pagpapakamatay.

Ang mga sagabal sa pagtulog tulad ng insomnia [43] at sleep apnea ay mga salik na nagdudulot ng depresyon at pagpapakamatay. Sa ilang mga sitwasyon, ang mga sagabal sa pagtulog ay maaaring salik na makapagdudulot ng panganib na hindi kasama ang depresyon.

Ang ilang pangkaisipan at ukol sa pakikisalamuha na mga kondisyon ang nagpapalaki ng panganib ng pagpapakamatay kabilang ang: kawalan ng pag-asakawalan ng ligaya sa buhay, depresyon at pagkabagabag. Ang mga kamakailan na mga stress sa buhay tulad ng pagkawala ng isang kapamilya o kaibigan, kawalan ng trabaho, o pag-iisa tulad ng pamumuhay nang mag-isa ay dinadagdagan ang panganib. Ang mga ilan ay maaaring magpakamatay para takasan ang pang-aapi o bullying o wala sa katwirang panghuhusga.

Ang isang unting-unting nababago na paliwanag sa pagpapakamatay ay na maaari nitong mapabuti ang inclusive fitness pagiging akma para mag-anak. Ito ay maaaring maganap kung ang isang taong magpapakamatay ay hindi na magkakaanak pa at kinukuha nito ang mga ikakabuhay ng mga kamag-anak para mabuhay.Ang tekstong argumentatibo ay isang uri ng teksto na ang pangunahing layunin ay makapaglahad ng katuwiran.

Sa tekstong ito, ang manunulat ay kailangang maipagtanggol ang kaniyang posisyon sa paksa o isyung pinag-uusapan. Kinakailangang may matibay na ebidensya ang manunulat upang mapatunayan ang katotohanan ng kaniyang ipinaglalaban.

Ang ilan sa mga ebidensya na pwede niyang gamitin ay sariling karanasan, kasaysayan, kaugnay na mga literatura, at resulta ng empirikal na pananaliksik. Ang pagsulat ng ganitong uri ng teksto ay nangangailangan ng masusi at maingat na pagkalap ng mga datos o ebidensya. Kapag mayroon ng matibay na ebidensya, ang manunulat ay obligado nang panindigan ang kaniyang panig, maari na rin siyang magsimulang magsulat ng malaman at makabuluhang pangangatwiran.

Dahil may sapat na rin siyang kaalaman tungkol sa paksa, mas madali na rin para sa kanya ang pumili ng posisyon o papanigan. Sa tekstong argumentatibo, ang pangangatwiran ay nararapat na maging malinaw at lohikal, kahit pa ang layunin lamang nito ay magpahayag ng opinyon sa isang tiyak na isyu o usapin.

Ayon kay Melania L. Ito ay dapat mapagkasunduan bago magsimula ang pagbibigay ng argumento ng dalawang panig.

Kung walang itatakdang proposisyon, magiging mahirap ang pangangatwiran sapagkat hindi magkakaisa sa mga batayan ng isyu ang dalawang panig. Sa ibaba, iyong mababasa ang ilan sa mga halimbawa ng proposisyon. Ang argumento ay ang pangalawang elemento ng pangangatuwiran. Ito ay ang pagpapahayag ng mga dahilan at ebidensya upang maipagtanggol ang katuwiran ng isang panig. Ang nangangatwiran ay kailangang may sapat na kaalaman sa proposisyon upang makapaglahad ng mahusay na argumento.

Ang pagpili ng paksa sa tekstong argumentatibo ay napakahalaga dahil dito iikot ang buong diskusyon. Kapag pumipili ng paksa, dapat isaalang-alang kung ito ba ay napapanahon sa mga isyu o kaganapan sa lipunan.

Sa unang talata, dapat ipaliwanag ng mabuti ng manunulat ang buong konteksto ng paksa sa pamamagitan ng pagtatalakay nito sa pangkalahatan. Makikita rin sa bahaging ito ang kahalagahan ng paksa at kung bakit kailangang makialam ng mambabasa sa nasabing isyu. Transisyon ang magpapatibay ng pundasyon ng isang teksto. Ito rin ang nagbibigay ng koneksyon sa pagitan ng mga kaisipan sa bawat talata.

halimbawa ng argumento

Kung walang lohikal na pagkakaayos ng kaisipan, maaring hindi makasunod ang mambabasa sa argumento at hindi maging epektibo ang kabuuan ng teksto. Ang transisyon ay nakakatulong din upang ibuod ang ediya ng naunang bahagi ng teksto at magbigay ng introduksyon sa susunod na bahagi. Ang nilalaman ng bawat talata ay dapat umiikot sa iisang pangkalahatang ideya lamang. Ito ang magbibigay ng linaw at direksyon sa buong teksto. Upang magkaroon ng kaayusan, kinakailangan ding isaalang-alang ang lohikal na koneksyon sa bawat talata.

Dagdag pa, ang pagkakaroon ng maikli ngunit malaman na talata ay makakatulong upang mas maintindihan ng mambabasa ang teksto. Ang tekstong argumentatibo ay kinakailangang maging detalyado, tumpak at napapanahon ang impormasyon. Sa pagkakaroon ng matibay na ebidensya, masisigurado ng manunulat ang katotohanan ng kaniyang sinulat na argumento. Last Modified on May 21st, From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Examples of argument. Halimbawa ng sanaysay ng argumento. Halimbawa ng ulat. Halimbawa ng report. Halimbawa ng us. Example of napanganyaya. Halimbawa ng biograpiya. More context All My memories Ask Google. Results for halimbawa ng argumento o panganga Add a translation. Tagalog halimbawa ng argumento o pangangatwiran. English Examples of argument. Tagalog halimbawa ng pangangatwiran. English examples of reasoning. Tagalog Halimbawa ng sanaysay ng argumento. English argumentative essay example.

Tagalog halimbawa ng paikot ikot na pangangatwiran. English example of circular reasoning. Tagalog halimbawa ng usal. English example of usurpation.

Argumentatibo

Tagalog Halimbawa ng ulat. English Halimbawa ng report. Tagalog Halimbawa ng us. English Example of napanganyaya. Tagalog halimbawa ng gaf.


thoughts on “Halimbawa ng argumento

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *